ÂM NHẠC

17 tháng 2, 2012

CHO EM XUONG NUI


31 tháng 1, 2012

TI HRUÊ ADEI WIT16 tháng 11, 2011

xuan den voi cao nguyen

YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

15 tháng 5, 2011

VÔ TÌNH

BUÔN MA THUỘT CÀ FÊ

30 tháng 4, 2011

ROCK CÀ FÊ

29 tháng 4, 2011

07 tháng 2, 2011

YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ
YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

thần đồng

YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT- NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

sunshine when shes gone

YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

10 tháng 12, 2010

ẢNH NGỆ THUẬT


YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ