ÂM NHẠC

17 tháng 2, 2012

CHO EM XUONG NUI

video

31 tháng 1, 2012

TI HRUÊ ADEI WIT

video


16 tháng 11, 2011

xuan den voi cao nguyen

video
YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

15 tháng 5, 2011

VÔ TÌNH

video

BUÔN MA THUỘT CÀ FÊ

video

30 tháng 4, 2011

ROCK CÀ FÊ

video video video

29 tháng 4, 2011

07 tháng 2, 2011

video
YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ
video
YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

thần đồng

video
YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT- NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

sunshine when shes gone

video
YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ

10 tháng 12, 2010

ẢNH NGỆ THUẬT


YMOAN HMOK SINH NHẬT : 29/11/1984 QUÊ QUÁN : 21 BUÔN KNIA I - XÃ EABAR - BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK SỞ THÍCH : ÂM NHẠC - THỂ THAO - DU LỊCH - VÕ THUẬT NGHỀ NGHIỆP : CA SỸ